fbpx

Maak technisch onderwijs interessant met Augmented Reality

(romb figure)

Hoe breng je technisch onderwijs op dusdanige wijze bij de jeugd onder de aandacht dat het aansluit bij hun bezigheden? En hoe maak je technische informatie begrijpelijker voor de jeugd? Met deze vragen zijn Sterk Techniek Onderwijs Haarlemmermeer Bollenstreek-Noord en AR-Producties aan de slag gegaan om een interactieve Augmented Reality applicatie te ontwikkelen.

Augmented Reality helpt leerlingen met leren

(romb figure)

Technisch onderwijs kan voor kinderen als moeilijk worden ervaren, wat het minder interessant maakt voor kinderen om in een later stadium voor technische vakken te kiezen. Dit terwijl de branche staat te springen om talent en technische beroepen enorm veel te bieden hebben. Vanuit het Sterk Techniek Onderwijs worden kinderen al in een vroeg stadium geënthousiasmeerd om zich te verdiepen in technisch onderwijs. Voor promotionele doeleinden krijgen kinderen uit groep 8 de eerste kennismaking met technisch onderwijs, door een werkje te maken waarbij op eenvoudige wijze een elektromotor gemaakt dient te worden. De Augmented Reality applicatie ondersteunt leraren en kinderen wanneer ze er zelf niet uitkomen om het werkje verder af te ronden.

(basisschool herckerhof techniek in de)

Augmented Reality applicatie zorgt voor meer bewustwording omtrent duurzaamheid

(romb figure)

Het klimaat verandert en vooral in stedelijke gebieden neemt de druk toe om maatregelen te treffen. Om steden klimaatbestendig te houden zijn maatregelen nodig. Maatregelen die door gemeenten zelf worden getroffen. Maar ook inwoners van gemeenten kunnen op een laagdrempelige manier een steentje bijdragen. De gemeente Groningen wilde met behulp van een Augmented Reality applicatie inwoners laten inzien wat zelf gedaan kon worden om een steentje bij te dragen aan een groenere stad. 

(2161763681)
(STO logo)

Augmented Reality maakt handleiding begrijpelijk

(romb figure)

Om de elektromotor in elkaar te kunnen zetten wordt gebruik gemaakt van een traditionele handleiding, waarin stapsgewijs wordt uitgelegd wat je moet doen. Het kan zo zijn dat de handleiding niet duidelijk genoeg is voor de kinderen, waardoor ze niet verder kunnen. Wanneer dit het geval is, kunnen ze de tablet pakken en de Augmented Reality applicatie starten. Vervolgens worden 3D modellen gedemonstreerd, waardoor er op visuele en interactieve wijze meer uitleg wordt gegeven.

Veel draagvlak binnen STO

(romb figure)

Gedurende de ontwikkeling van de applicatie is intensief samengewerkt met Sterk Techniek Onderwijs Haarlemmermeer Bollenstreek-Noord. Zo is er bij zowel leerlingen als leraren getest waar de moeilijkheden in zitten om de elektromotor succesvol in elkaar te kunnen zetten. Ook is rekening gehouden met de didactische input die vanuit de applicatie gegeven wordt. De applicatie heeft als doel om als extra hulpmiddel te fungeren, waarbij leerlingen altijd eerst zelf uitgedaagd worden om de elektromotor zelfstandig in elkaar te kunnen zetten. Door de intensieve samenwerking tussen scholen, STO en AR-Producties is een Augmented Reality applicatie tot stand gekomen die breed ingezet kan worden.

(STO AR afbeelding)

DE APPLICATIE

(romb figure)

Bij het starten van de duurzaamheid applicatie, maakt de app een kaart van de gemeente Groningen overzichtelijk hoe het op dit moment gesteld is met de hittestress en de vegetatie in de gemeente. Vervolgens kunnen gebruikers Augmented Reality functionaliteiten in de app gebruiken. Zo kunnen virtuele duurzaamheidsinitiatieven in de eigen tuin geplaatst worden. Men kan bijvoorbeeld virtuele regentonnen, moestuintjes of bomen plaatsen in de tuin. Gebruikers van de applicatie kunnen na het plaatsen van de virtuele objecten in de tuin direct zien wat voor effecten dit zou hebben op het klimaat als het daadwerkelijk in de tuin geplaatst zou worden. Op deze manier worden bewoners op een hele visuele, interactieve manier bewust gemaakt welke laagdrempelige initiatieven zelf genomen kunnen worden om een bijdrage te leveren aan het klimaat. 

(ar producties amsterdam cases gemeente groningen 2)

GEVOLGEN VOOR MILIEU DIRECT ZICHTBAAR

(romb figure)

Nadat de virtuele objecten geplaatst zijn in de tuin en de effecten op het gebied van duurzaamheid zijn beschreven, zien gebruikers stap voor stap hoe ze daadwerkelijk de duurzame initiatieven kunnen realiseren. Dit stappenplan staat vol praktische tips en trucs om zelf direct aan de slag te kunnen gaan.

Het doel van de applicatie om bewoners op een laagdrempelige manier bewust te laten worden van duurzaamheidsinitiatieven is ruimschoots geslaagd. Op speelse en visuele wijze worden bewoners getriggerd om te kijken wat ze zelf kunnen doen om hun stad duurzamer te maken. De Augmented Reality functionaliteiten zorgen ervoor dat je op erg persoonlijke wijze je eigen woonomgeving kan vergroenen. 

Benieuwd naar de Augmented Reality applicatie of zelf Augmented Reality inzetten in bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne? Neem dan hieronder contact op.

(Foto 3 1)

Zelf Augmented Reality inzetten in een campagne?

(romb figure)

Augmented Reality kan een enorme boost geven aan campagnes. Het is niet voor niets dat grote merken Augmented Reality inzetten voor interactieve campagnes. Zelf benieuwd naar de mogelijkheden? Lees hier meer informatie hoe Augmented Reality kan bijdragen aan campagnes. Lees hier welke technieken er allemaal mogelijk zijn om Augmented Reality of Mixed Reality in te zetten in campagnes. Zelf al concrete ideeën om iets met Augmented Reality of Mixed Reality te doen of vragen of iets technisch haalbaar is? Neem contact op via het contactformulier om een inventariserd gesprek in te plannen.

Zelf Augmented Reality inzetten in een campagne?

(romb figure)

Augmented Reality kan een enorme boost geven aan campagnes. Het is niet voor niets dat grote merken Augmented Reality inzetten voor interactieve campagnes. Zelf benieuwd naar de mogelijkheden? Lees meer informatie over hoe Augmented Reality kan bijdragen aan campagnes. Ontdek welke Augmented Reality of Mixed Reality toepassingen mogelijk zijn. Zelf al concrete ideeën om iets met Augmented Reality of Mixed Reality te doen of vragen of iets technisch haalbaar is? Neem contact op om een inventariserend gesprek in te plannen.