fbpx

De rol van Augmented Reality en Mixed Reality in Industrie 4.0

Smart Industry

Smart Industry, ook wel de Industrie 4.0 genoemd, is de vierde industriële revolutie. Industrie 4.0 verandert de manier van produceren op een meer digitale wijze. Productieprocessen en systemen staan met elkaar in verbinding en communiceren met elkaar. Industry 4.0 kan bedrijven efficiënter laten produceren, wat de waarde of concurrentiepositie van een bedrijf versterkt. Ook Augmented Reality applicaties en Mixed Reality applicaties dragen een steentje bij in de digitale wereld van Industrie 4.0.

Waarom Augmented Reality & Mixed Reality applicaties in Smart Industry?

Augmented Reality en Mixed Reality applicaties voegen een digitale laag toe aan de omgeving. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende devices, waarover later meer. Deze digitale laag aan informatie welke wordt toegevoegd aan de omgeving, kan uit verschillende facetten bestaan. Zo kunnen 2D of 3D modellen worden toegevoegd aan de omgeving, maar er kunnen ook instructievideo’s worden toegevoegd aan bijvoorbeeld machines. Ook kan relevante data die een machine genereert, worden gevisualiseerd in Augmented Reality of Mixed Reality applicaties.

Wanneer de gebruiker van de Augmented Reality of Mixed Reality applicatie belangrijke extra informatie in het gezichtsveld heeft, kan dit verschillende voordelen met zich meebrengen. Onderstaand enkele voorbeelden hoe Augmented Reality en Mixed Reality kunnen helpen in industriële sectoren.

Training van medewerkers

Machines worden steeds geavanceerder, wat meer accurate kennis vereist van engineers of onderhoudsmonteurs. Om deze medewerkers te voorzien van kennis en informatie over deze machines, wordt nog altijd regelmatig gebruik gemaakt van fysieke handleidingen. Deze fysieke handleidingen zijn veelal zeer droog van stof en vaak niet voorhanden wanneer een monteur bij de desbetreffende machine staat om handelingen te verrichten. Een Augmented Reality of Mixed Reality applicatie is in staat om relevante content over deze machine te visualiseren. Dit kan bijvoorbeeld een werkinstructie zijn hoe onderdelen van deze machine op een veilige manier gedemonteerd dienen te worden.

Met behulp van Augmented Reality of Mixed Reality applicaties medewerkers trainen kan verschillende voordelen met zich meebrengen. Doordat de leerstof ontzettend visueel wordt weergegeven voor de gebruiker, spreekt dit letterlijk meer tot de verbeelding. Dit zorgt er voor dat leerstof beter wordt opgenomen. Daarbij zorgen Augmented Reality en Mixed Reality applicaties voor een gestandaardiseerde manier van kennisoverdracht. Veel technische kennis van machines of kennis van het bedrijf zit in het hoofd van de opleider. Voor bedrijven is het van belang dat deze specifieke kennis geborgd blijft binnen het bedrijf. Wanneer er voor gekozen wordt om Augmented Reality of Mixed Reality applicaties in te zetten om kennis over te brengen, kan dit volledig gestandaardiseerd worden, wat ertoe moet leiden dat het opleidingsniveau naar een hogere standaard wordt getild. Wanneer een opleider besluit om het bedrijf te verlaten, zal dit minder ernstige gevolgen hebben.

Augmented Reality en Mixed Reality maakt leren weer leuk! Droge lesstof wordt interactief en visueel gemaakt. Op de werkplaats zelf de virtuele machine kunnen plaatsen, uit elkaar kunnen halen of de binnenkant van de machine bekijken. Augmented Reality en Mixed Reality maken dit mogelijk. De mate van interactie zorgt er voor dat de gebruiker zelf in staat is om controle te hebben over de gevisualiseerde objecten. Dit maakt leren interactiever en interessanter, met als hoofddoel dat leerstof beter wordt opgenomen.

Aansturen van machines

Vrijwel alle technische sectoren kampen met een tekort aan geschoold personeel. Dit zorgt er voor dat organisaties noodgedwongen opnieuw moeten kijken hoe het personeelsbestand in te zetten is. Bedrijven moeten steeds slimmer nadenken hoe op een strategische en efficiënte manier personeel ingezet wordt op werkzaamheden. In de praktijk leidt dit er toe dat operators vaak meerdere machines besturen of bedienen. Hiervoor maakt men vaak gebruik van verschillende beeldschermen. Een efficiëntere methode zou zijn om al deze verschillende schermen te centreren in een Mixed Reality bril. Op deze manier kan de operator met bijvoorbeeld de Microsoft Hololens op zijn hoofd, van de ene naar de andere machine lopen, terwijl alle relevante informatie direct in het gezichtsveld van de operator is.

Onderhoud en reparatiewerkzaamheden

Augmented Reality en Mixed Reality applicaties bieden een enorme potentie wanneer het aankomt op onderhoud en reparatiewerkzaamheden. Bij reparatiewerkzaamheden komt het regelmatig voor dat er last-minute mensen naar het buitenland worden gevlogen voor reparatiewerkzaamheden. Bij aankomst blijkt dat het probleem relatief klein was en dit ook lokaal uitgevoerd had kunnen worden. Mixed Reality brillen zoals de Microsoft Hololens kunnen op locatie worden neergelegd, wanneer er storingen aan een machine zijn, kan iemand op locatie de bril gebruiken en inbellen naar de verantwoordelijke voor de reparatie. Deze kan op afstand een eerste inspectie uitvoeren en eventueel op afstand assisteren om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde Remote Assist functionaliteit. Middels spraak, video, 2D en 3D toevoegingen wordt degene op locatie geassisteerd. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo kan de downtime van een machine aanzienlijk verkort worden, kan de onderhoudsmedewerker efficiënter in worden gezet doordat hij niet naar het buitenland hoeft en worden ook nog eens extra reiskosten bespaard. Duidelijke, meetbare voordelen voor bedrijven.

 

product visualisaties met Augmented Reality (case detail veko 1 ar producties amsterdam)
product visualisaties met Augmented Reality (3546872338)

Ontwerp & Design

Bij Augmented Reality en Mixed Reality applicaties draait het om objecten visualiseren die er nog niet zijn, of visualisaties toevoegen aan bestaande objecten. Wanneer bedrijven nog in de schets- of  ontwerpfase zitten, is het vanwege verschillende redenen cruciaal om ontwerpen in 3D te kunnen visualiseren. Zo worden stakeholders op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen, wat er voor zorgt dat extra ideeën in 3D kunnen worden toegevoegd. Mixed Reality apps en devices ondersteunen de BIM methodiek, waardoor Augmented Reality en Mixed Reality toepassingen van toegevoegde waarde kunnen zijn in dit werkproces.

Om klanten een extra beleving te geven in ideeën of deze klant te overtuigen, kan ook in de voorfase gebruik worden gemaakt van Augmented Reality of Mixed Reality toepassingen. Wanneer er voor de klant onduidelijkheden zijn in het ontwerp, kan Augmented Reality of Mixed Reality in worden gezet om ideeën extra kracht bij te zetten, waarbij het voor de klant op een visuele manier duidelijk wordt. Augmented Reality of Mixed Reality inzetten kan de slagingskans in het salesproces hierin vergroten.

Welke Augmented Reality en Mixed Reality devices kunnen gebruikt worden?

Dat Augmented Reality en Mixed Reality een mooie toekomst heeft, blijkt wel uit het feit dat grote spelers als Google, Facebook en Apple inzetten op Augmented Reality en Mixed Reality. Zo hebben Google en Apple aangekondigd met hardware op de markt te komen specifiek gericht op Augmented Reality of Mixed Reality.

Dat Augmented Reality en Mixed Reality een mooie toekomst heeft, blijkt wel uit het feit dat grote spelers als Google, Facebook en Apple inzetten op Augmented Reality en Mixed Reality. Zo hebben Google en Apple aangekondigd met hardware op de markt te komen specifiek gericht op Augmented Reality of Mixed Reality.

Microsoft Hololens

De Microsoft Hololens werd door Microsoft in 2015 geïntroduceerd om een brug te slaan tussen de analoge en digitale wereld. De Mixed Reality bril, welke op Windows 10 draait, is uitgebracht voor business-to-business doeleinden. Het onderwijs, de bouw, de industrie en de zorg zijn enkele sectoren die sinds de lancering van de Microsoft Hololens volop hebben geëxperimenteerd met Mixed Reality toepassingen. De Microsoft Hololens is een bril, waarbij alle processoren in de bril zijn verwerkt. Hierdoor is de bril draadloos en overal mee naartoe te nemen om de Mixed Reality applicaties te laten zien.

Het succes van de Microsoft Hololens is niet onopgemerkt gebleven. Het bedrijfsleven stond te springen op de doorontwikkeling van de Microsoft Hololens 2, welke sinds 2020 op de markt is. De lancering van de Hololens 2 biedt voor zowel softwareontwikkelaars als de eindgebruiker veel nieuwe mogelijkheden om Mixed Reality nog beter toe te passen voor bedrijven.

Daqri

Het Amerikaanse Daqri heeft de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd om met hun Mixed Reality devices zich volledig te storten op de industriële sectoren. Wat de Daqri bril maakt voor de technische sectoren is dat de bril verwerkt zit in een helm, waardoor deze perfect op bouwplaatsen te gebruiken is. Daarbij heeft de Daqri een behoorlijk robuuster karakter dan de Microsoft Hololens. In het gehele ontwerp komt naar voren dat deze bril voor de technische sectoren ontworpen is. Dit zorgt er ook voor dat het grafisch gezien minder verfijnd is dan bijvoorbeeld de Microsoft Hololens.

Overige brillen

Los van de Daqri en de Microsoft Hololens, zijn er tal van andere, veelal kleinere spelers die Augmented Reality of Mixed Reality brillen op de markt brengen. Dit zijn veelal kleinere spelers, maar daarom niet minder geschikt om in te zetten voor technische sectoren. Wanneer je als bedrijf overweegt om een Augmented Reality of Mixed Reality bril aan te schaffen, is het belangrijk om te weten voor welke doeleinden je de bril in wil zetten en welke functionaliteiten de bril heeft.

Een Augmented Reality of Mixed Reality applicatie ontwikkelen voor industrie 4.0

Aan het begin van deze blog is verteld dat Industrie 4.0 draait om productieprocessen en systemen met elkaar in verbinding brengt met elkaar. Augmented Reality en Mixed Reality toepassingen kunnen hier een gigantisch mooie bijdrage aan leveren. Essentieel wanneer je overweegt om Augmented Reality of Mixed Reality applicaties in te zetten in het bedrijfsproces, is na te gaan waar het grootste probleem zit binnen de organisatie. Dit kan zijn in het trainen of onboarden van werknemers, of om een efficiëntieslag te maken in het reparatie- of onderhoudsproces. Doordat de behoeftes bij vrijwel alle organisaties verschillend zal zijn, met daarbij dat bedrijfsgevoelige informatie niet openbaar gemaakt wordt, zorgt er voor dat bedrijven opteren voor een op maat gemaakte Augmented Reality of Mixed Reality applicatie.

Samen met AR-Producties wordt in kaart gebracht waar de behoefte zit om Augmented Reality of Mixed Reality applicaties toe te passen in het bedrijfsproces. Om samen het maximaal haalbare uit een Augmented Reality of Mixed Reality applicatie te halen, wordt er vaak voor gekozen om in verschillende sprints te werken. Op deze manier kunnen vooraf alle verwachtingen worden besproken en kan er tijdens het ontwikkelproces tijdig worden bijgestuurd om deze verwachtingen te realiseren.

Conclusie

Zowel het bedrijfsleven, hardware leveranciers als software partijen als AR-Producties zien de duidelijk toegevoegde waarde die Augmented Reality en Mixed Reality applicaties kunnen bieden om de bedrijven succesvol te laten transformeren binnen Industrie 4.0. Er zijn tal van voorbeelden binnen de industriële sector, waarin bedrijven eerste oriënterende Augmented Reality of Mixed Reality toepassingen hebben geïmplementeerd in het bedrijfsproces, waarbij de resultaten veelbelovend zijn. De komst van de Microsoft Hololens 2 en constante technologische ontwikkelingen op softwaregebied zorgen er voor dat deze Augmented Reality en Mixed Reality toepassingen steeds interessanter worden om als organisatie te ontdekken. AR-Producties biedt inspirerende workshops, waarin wordt ingegaan hoe Augmented Reality of Mixed Reality apps van toegevoegde waarde kunnen zijn. Uiteraard wordt in deze workshop de mogelijkheid gegeven om zelf hardware te kunnen testen.

Geen workshop, maar direct samen inventariseren welke mogelijkheden er zijn? Of al een idee of concept in gedachten en deze samen verder doornemen op bijvoorbeeld de technische haalbaarheid? Dit is uiteraard mogelijk. We gaan graag vrijblijvend het gesprek aan om te kijken of en hoe Augmented Reality of Mixed Reality in het bedrijfsproces kan worden geïntegreerd. Neem daarvoor hier contact op.

Delen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Andere blog posts

product visualisaties met Augmented Reality (IMG 7019 1 1)

AR-Producties X Matrixian Group

Wij zijn ontzettend blij en trots want vanaf nu maakt AR-Producties onderdeel uit van Matrixian Group, een innovatief datatechnologiebedrijf uit Amsterdam.  Met een ambitieus team