fbpx

Implementeer Microsoft Remote Assist

Met behulp van Microsoft Remote Assist kan effectiever worden samengewerkt op afstand. Door gebruik te maken van de Remote Assist functionaliteit van de Microsoft Hololens 2 kan enorme progressie worden geboekt om werkprocessen verder te optimaliseren. Microsoft Remote Assist biedt de volgende voordelen:

  • Maakt samenwerken op afstand eenvoudiger
  • Maakt audits eenvoudiger
  • Effectief uitvoeren van onderhoud en reparaties

Maakt samenwerken op afstand makkelijker

In tal van sectoren wordt veel door collega’s in het buitenland gewerkt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aan de maritieme sector, de offshore sector of de industriële sector waarbij monteurs worden ingevlogen om werkzaamheden te verrichten. Met behulp van de Microsoft Hololens 2 en Remote Assist kan op eenvoudige wijze worden samengewerkt zonder dat een expert fysiek aanwezig hoeft te zijn. Ook maakt de Remote Assist functionaliteit het eenvoudiger voor collega’s die moeten samenwerken op afstand.

Maakt audits eenvoudiger

Een aantal van onze klanten moet regelmatig op afstand werken om (korte) audits uit te voeren. Uit verschillende tests met de Microsoft Hololens 2 is gebleken dat het uitvoeren van deze audits sneller, eenvoudiger en goedkoper kan door de Microsoft Hololens 2 in te zetten in combinatie met Remote Assist.

Effectief uitvoeren van onderhoud en reparaties


Met behulp van de Microsoft Hololens 2 en de Remote Assist mogelijkheden kunnen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat een expert fysiek aanwezig hoeft te zijn. Met behulp van Mixed Reality, 3D-modellen, voice en video kunnen werknemers op locatie door werkhandelingen geloodst worden.

Onze Klanten